Szkliwa krystaliczne. Szkolimy się w Piemoncie.

Stało się już tradycją naszej Pracowni, że co najmniej raz w roku wybieramy się na jakieś ciekawe szkolenie. Doskonalić umiejętności można oczywiście samemu, ale o ileż ciekawiej i szybciej jest dowiadywać się o błędach, których trzeba unikać i  sztuczkach, które należy stosować -od mistrzów! Relacja uczeń – mistrz jest ogromnie…

Powrót